För att säkerställa hög kvalitet på de program som tas fram så har

MDAB

tagit fram ett system för att utveckla enligt TDD principer.

 

TDD eller testdriven utveckling är ett koncept som i stora drag innebär att man först skriver ett test som fallerar. Därefter skriver man den kod som krävs för att den nya komponenten ska fungera.

 

Sist så kan man sedan utföra något som kallas "refactoring". Det innebär helt enkelt att man skriver om koden för att i något avseende göra den bättre. Som t.ex.: snabbare, mer återanvändning av befintlig kod eller mer överskådlig.

 

Genom hela utvecklingsprocessen så kör man sedan i princip alla tidigare tester för att säkerställa att den nya koden inte inför något som gör att befintlig kod fallerar.

 

Den testdrivna modulen för Excel är skriven som en separat applikation som kopplas mot den arbetsbok som ska utvecklas och testas. Applikationen är bl.a. framtagen för att stödja XRS systemet och kan med relativt enkla medel anpassas för att utnyttjas även mot andra system.

 

I samband med körning kan man välja att antingen köra alla tester eller bara välja de man är intresserad av. Resultat från körningen visas dels sammanfattat i fönstret där man kör testet/testerna som ett grönt OK eller ett rött FEL. Under fliken "TDD Result" kan man sedan gå in närmare och se vad som eventuellt gick fel.

 

Nedan visas en bild från fliken där man sätter upp sina tester och nedanför den en bild från fönstret där testerna körs.

 

Ring eller maila

Magnus Dahlberg

för närmare information om hur

MDAB

kan hjälpa just ert företag.


Nöjda kunder är A och O för

MDAB

!