MDAB

har utvecklat ett system för att underlätta dokumentation i samband med utveckling av system i Excel. Genom att utnyttja systemet så kan dokumentation av en programmerare enkelt göras tillgänglig för de som ska utnyttja systemet.

 

Den automatiserade hanteringen av dokumentation är implementerad för arbetsböcker i Excel som jobbar med makros. Det fungerar ungefär på samma sätt som dokumentation i Java (ett programmeringsspråk).

 

Dokumentation kan införas i alla utvecklingskomponenter som är skrivna i VBA.

 

Följande är några exempel på taggar som kan användas:

 

  • @Author: - Skapar en tvåkolumnstabell med en rad per author och tagg.
  • @Version: - Skapar en trekolumnstabell med en rad per version och tagg.
  • @Param: - Skapar en tvåkolumnstabell med en rad per parameter och tagg.
  • @Caller: - Skapar en tvåkolumnstabell med en rad per anropare och tagg.
  • @Calling: - Skapar en tvåkolumnstabell med en rad per kallad rutin och tagg.

Systemet känner automatiskt av rutiners namn och eventuella attribut och returvärde.

 

Följande bild visar gränssnittet när man bestämmer från vilken arbetsbok som dokumentation ska extraheras. Man kan också bestämma sig för att bara ta ut dokumentation för vissa komponenter om så önskas.

 Nedan följer två extrakt av dokumentation i arbetsboken och därefter en länk till en html-fil som skapats.

 

Länken: Extraherad Dokumentation i HTML-format

 

Ring eller maila

Magnus Dahlberg

för närmare information om hur

MDAB

kan hjälpa just ert företag.


Nöjda kunder är A och O för

MDAB

!