MDAB

har från olika installationer och utvecklingsarbeten erfarenhet av ett flertal Open Source program.

 

Exempel på Open Source program:


  • Från ASF t.ex.: Apache Web Server, Tomcat och Ant
  • För mailhantering t.ex.: Sendmail, SpamAssassin, Dovecot och Thunderbird
  • MediaWiki
  • WordPress
  • Eclipse för utveckling
  • ...

Ring eller maila

Magnus Dahlberg

för närmare information om hur

MDAB

kan hjälpa just ert företag.


Nöjda kunder är A och O för

MDAB

!